Home / Danh ngôn tâm hồn / Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

danhngontamhon71 - Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.

Check Also

tamhon69 310x165 - Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương. (Forgive those who …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *