Trời không mưa liền ba ngày, người không nghèo khổ suốt đời.

0
982

danhngontienbac73

Trời không mưa liền ba ngày, người không nghèo khổ suốt đời.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

Loading...
Xem thêm:  Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.