Trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn.

0
1109

loi-hay-y-dep-118

Trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn.

– Fontenelle –

Loading...