Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

0
1814

tritue31

Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

(Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.)

– Abigail Adams –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • https://loihayydep org/tri-thuc-khong-vo-tinh-ma-dat-duoc-chung-ta-phai-tim-kiem-no-voi-su-nhiet-tinh-va-dat-duoc-no-bang-su-cham-chi#ixzz5krY1Y6dE
CHIA SẺ