Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

0
2739

loihayydep-313

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.