Home / Danh ngôn trí tuệ / Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

loihayydep 313 - Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Người ngồi yên một chỗ, dẫu uyên bác, thông minh, sẽ không nghe tiếng xích, đang trói buộc chân mình.

Check Also

tritue46 310x165 - Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *