Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

0
2816

loihayydep-313

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.