Home / Danh ngôn phụ nữ / Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.

Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.

phunu34 - Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.

Tôi sẽ không nói là không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.

(I will not say that women have no character; rather, they have a new one every day.)

– Heinrich Heine –

Xem thêm:  Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.

Check Also

danhngonphunu76 310x165 - Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *