Home / Danh ngôn hành động / Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

danhngonhanhdong719 - Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

Tôi quyết tâm kiểm soát sự việc, chứ không để nó kiểm soát mình.

(I am determined to control events, not be controlled by them.)

– John Adams –

Xem thêm:  Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Check Also

hanhphuc68 310x165 - Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành …

One comment

  1. cái này cực kỳ khó. tôi đang bị rối cả lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *