Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

0
829

danh-ngon-tinh-yeu13

Tình yêu thuần khiết và không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi bước vào, tình yêu rời khỏi.

(Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.)

– Alexandre Dumas –

Loading...
Xem thêm:  Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.