Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

0
1361

danhngontinhban711

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

(Friendships multiply joys and divide griefs.)

– Thomas Fuller –

Loading...
CHIA SẺ