Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

0
1248

danhngontinhban711

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

(Friendships multiply joys and divide griefs.)

– Thomas Fuller –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn
CHIA SẺ