Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

0
1558

danhngontinhban711 - Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Tình bạn nhân lên và chia bớt đau buồn.

(Friendships multiply joys and divide griefs.)

– Thomas Fuller –

Loading...
Xem thêm:  Những câu thơ chúc tết hay nhất