Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

0
1427

danhngontinhban731

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

(Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.)

– Jane Austen –

Loading...
CHIA SẺ