Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

0
1502

danhngontinhban731

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì trong tình yêu.

(Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.)

– Jane Austen –

Loading...
Xem thêm:  Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.