Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

0
1666

danhngontinhban731 - Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì trong tình yêu.

(Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.)

– Jane Austen –

Loading...
Xem thêm:  Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.