Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

0
1329

tinhban33

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

(A man's friendships are one of the best measures of his worth.)

– Charles Darwin –

Loading...