Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

0
1508

tinhban33 - Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

(A man's friendships are one of the best measures of his worth.)

– Charles Darwin –

Loading...
Xem thêm:  Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.