Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.

0
6406

loi-hay-y-dep-143

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.

– J. Paul Sarte –

Loading...
Xem thêm:  Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình ra trao đổi.