Thời gian là phương thuốc công hiệu và tuyệt vời. Thời gian giúp xóa sạch mọi phiền muộn cuộc đời.

0
1887

loi-hay-y-dep-17

là phương thuốc
Công hiệu và tuyệt vời.
Thời gian giúp xóa sạch
Mọi cuộc đời.

– Lời phật dạy –

Loading...
Xem thêm:  Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.