Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.

0
1668

congviec7 - Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.

(Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.)

– Thomas Edison –

Loading...
Xem thêm:  Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.