Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

0
3405

loihayydep-333

Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Không có sự thành công nào mà không có một cái giá phải trả.