Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

0
3257

loihayydep-333

Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.