Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

0
3498

loihayydep-333

Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.