Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng.

0
1429

loihayydep-300

Thành công không phải là cuối cùng, không phải là chết người, lòng đi tiếp mới là quan trọng.

Loading...
Xem thêm:  Cuối con đường anh sẽ vẫn đợi em!