Home / Danh ngôn sự nghiệp / Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng.

loihayydep 300 - Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng.

Thành công không phải là cuối cùng, không phải là chết người, lòng đi tiếp mới là quan trọng.

Xem thêm:  Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, sẽ có người khác thuê bạn xây ước mơ cho họ.

Check Also

loihayydep 314 310x165 - Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *