Thà không chung thủy còn hơn chung thủy mà không muốn thế.

0
1457

giadinh6

Thà không chung thủy còn hơn chung thủy mà không muốn thế.

(It is better to be unfaithful than to be faithful without wanting to be.)

– Brigitte Bardot –

Loading...
CHIA SẺ