Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.

0
490

tamhon61

Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.

(The mind is like a parachute. It works best when it’s open.)

– Dalai Lama –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • tâm hồn con người như sự nhảy dù Nó chi trở nên tốt đẹp nhất khi ở trạng thái mở bung ra
CHIA SẺ