Trang Chủ Tags Thông minh

Tag: thông minh

Người ngồi yên một chỗ, dẫu uyên bác, thông minh, sẽ không nghe tiếng...

Người ngồi yên một chỗ, Dẫu uyên bác, thông minh, Sẽ không nghe tiếng xích Đang trói buộc chân mình.- Lời phật dạy -

Cái gì cũng có giá. Giá học để thông minh, luôn rẻ hơn cái...

Cái gì cũng có giá. Giá học để thông minh Luôn rẻ hơn cái giá Ngu do không học hành.- Lời phật dạy -

Khi biết được thói xấu và cái yếu của mình. Ta đã đi một...

Khi biết được thói xấu Và cái yếu của mình, Ta đã đi một nửa Con đường tới thông minh.- Lời phật dạy -

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng...

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.-...

Một người thông minh thuê những người thông minh hơn làm việc cho anh...

Một người thông minh thuê những người thông minh hơn làm việc cho anh ta nữa.- Khuyết danh -

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ...

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.- Khuyết danh -

Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào...

Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.- Khuyết danh -