Trang Chủ Tags Dối trá

Tag: dối trá

Sự vĩ đại gây ra lòng đố kỵ, lòng đố kỵ đem lại thù...

Sự vĩ đại gây ra lòng đố kỵ, lòng đố kỵ đem lại thù hằn, thù hằn thì sinh ra dối trá. - Khuyết...