Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

0
2979

danh-ngon-cuoc-song-272

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.