Suốt một đời làm điều thiện, điều thiện vẫn không đủ. Một ngày làm điều ác, thì điều ác tự đã dư thừa.

0
1573

loi-hay-y-dep-126

Suốt một đời làm điều thiện, điều thiện vẫn không đủ. Một ngày làm điều ác, thì điều ác tự đã dư thừa.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.