Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

0
1828

tinhcach61

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

(No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.)

– Aesop –

Loading...
CHIA SẺ