Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

0
1967

tinhcach61

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

(No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.)

– Aesop –

Loading...
Xem thêm:  Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.