Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

0
2167

tinhcach61

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

(No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.)

– Aesop –

Loading...
Xem thêm:  Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.