Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

0
6107

loihayydep-334

chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

– Khổng Tử –

Loading...
Xem thêm:  Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.