Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

0
5948

loihayydep-334

Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

– Khổng Tử –

Loading...
Xem thêm:  Nếu bạn không lập trình chính mình, cuộc sống sẽ lập trình bạn!