Home / Danh ngôn hành động / Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

hanhphuc68 - Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự , ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

(Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.)

– Thomas Carlyle –

Xem thêm:  Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

Check Also

hanhdong52 310x165 - Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *