Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

0
826

hanhphuc68

Sự , ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

(Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
Xem thêm:  Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.