Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

0
2358

congviec9

Sự thường không xuất phát từ công việc, mà từ , và oán trách.

(Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Con chó được yêu quí không vì tiếng sủa hay. Đánh giá người phải nhớ qua công việc hàng ngày.