Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

0
2205

congviec9

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

(Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.)

– Dale Carnegie –

Loading...
CHIA SẺ