Home / Danh ngôn công việc / Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

congviec9 - Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

Sự thường không xuất phát từ công việc, mà từ , và oán trách.

(Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.)

– Dale Carnegie –

Xem thêm:  Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.

Check Also

congviec8 310x165 - Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *