Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

0
2485

congviec9 - Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.

Sự thường không xuất phát từ công việc, mà từ , và oán trách.

(Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.