Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

0
828

hanhdong22

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

(Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.)

– John Quincy Adams –

Loading...
CHIA SẺ