Home / Danh ngôn hành động / Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

hanhdong22 - Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

Sự kiên nhẫn và có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

(Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.)

– John Quincy Adams –

Xem thêm:  Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.

Check Also

hanhphuc69 310x165 - Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *