Home / Danh ngôn hành động / Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

hanhdong22 - Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

Sự kiên nhẫn và có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

(Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.)

– John Quincy Adams –

Xem thêm:  Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Check Also

hanhphuc68 310x165 - Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *