Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

0
878

hanhdong22

Sự kiên nhẫn và có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

(Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.)

– John Quincy Adams –

Loading...
Xem thêm:  Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm.