Home / Danh ngôn cuộc sống / Sự kiên nhẫn không phải là thời gian ta chờ, mà cách ta cư xử trong thời gian phải chờ.

Sự kiên nhẫn không phải là thời gian ta chờ, mà cách ta cư xử trong thời gian phải chờ.

loi hay y dep 78 - Sự kiên nhẫn không phải là thời gian ta chờ, mà cách ta cư xử trong thời gian phải chờ.

Sự kiên nhẫn không phải
ta chờ,
Mà cách ta
Trong thời gian phải chờ.

– Lời phật dạy –

Xem thêm:  Cổ tích về sự chia xa

Check Also

loi hay y dep 151 310x165 - Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *