Sự không công bằng luôn hiện diện trong đời sống, nếu không có chúng, sẽ không đủ thử thách cho chính bản thân bạn.

0
7653

loihayydep-316

Sự không công bằng luôn hiện diện trong đời sống, nếu không có chúng, sẽ không đủ thử thách cho chính bản thân bạn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Mỗi vết thương, dù nhỏ là một bước trưởng thành. Hãy giữ vết thương ấy như một phần đời anh.