Sự không công bằng luôn hiện diện trong đời sống, nếu không có chúng, sẽ không đủ thử thách cho chính bản thân bạn.

0
6493

loihayydep-316

Sự không công bằng luôn hiện diện trong đời sống, nếu không có chúng, sẽ không đủ thử thách cho chính bản thân bạn.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • châm ngôn về sự không công bằng
  • danh ngôn về sự công bằng
CHIA SẺ