Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

0
6075

loihayydep-302

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Mỗi vết thương, dù nhỏ là một bước trưởng thành. Hãy giữ vết thương ấy như một phần đời anh.