Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

0
5803

loihayydep-302

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cuộc sống là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại.