Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?

0
2034

sunghiep67

Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?

(Why fit in when you were born to stand out?)

– Dr Seuss –

Loading...
Xem thêm:  Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới là quan trọng.