Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?

0
1715

sunghiep67

Sao phải hòa nhập khi mà bạn sinh ra để nổi bật?

(Why fit in when you were born to stand out?)

– Dr Seuss –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • sống không phải hòa nhập mà là để nổi bật
  • suy nghĩ của anh chị về câu nói sao phải hòa nhập khi bạn sinh ra để nổi bật
  • sao phải hòa nhập khi bạn sinh ra để nổi bật
CHIA SẺ