Quá khứ là nơi bạn học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

0
1717

loi-hay-y-dep-150

Quá khứ là nơi bạn học được những bài học.

là nơi bạn áp dụng bài học đó.

Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.