Home / Danh ngôn sự nghiệp / Quá khứ là nơi bạn học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Quá khứ là nơi bạn học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

loi hay y dep 150 - Quá khứ là nơi bạn học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Quá khứ là nơi bạn học được những bài học.

là nơi bạn áp dụng bài học đó.

Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Ai lơ đễnh việc nhỏ không bao giờ làm được các việc lớn.

Check Also

loihayydep 314 310x165 - Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ.

Nếu bạn tránh sự thất bại, có nghĩa là bạn đang tránh sự tiến bộ. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *