Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

0
2047

danhngonphunu77

luôn về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều nhớ.

(Women always worry about the things that men forget; men always worry about the things women remember.)

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Hãy hát đi, Ve con!