Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời!

0
8826

loihayydep-308

, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời!

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.