Home / Danh ngôn đàn ông / Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

danhngondanong73 - Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn.

Check Also

danhngondanong77 310x165 - Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *