Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

0
1002

tamhon65

Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

(Fear doesn't exist anywhere except in the mind.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.