Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

0
966

tamhon65

Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

(Fear doesn't exist anywhere except in the mind.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương.