Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

0
918

tamhon65

Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc.

(Fear doesn't exist anywhere except in the mind.)

– Dale Carnegie –

Loading...
Xem thêm:  Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.