Home / Danh ngôn tâm hồn / Niềm tin là thứ một khi đã lung lay thì chẳng thể nào làm nó vững lại được.

Niềm tin là thứ một khi đã lung lay thì chẳng thể nào làm nó vững lại được.

loi hay y dep 141 - Niềm tin là thứ một khi đã lung lay thì chẳng thể nào làm nó vững lại được.

là thứ một khi đã lung lay thì chẳng thể nào làm nó vững lại được.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Bài học từ hươu cao cổ

Check Also

tamhon68 310x165 - Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *