Home / Danh ngôn tâm hồn / Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải.

Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải.

danh ngon cuoc song 2007 - Những tư tưởng lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ lẽ phải.

Những lớn thường xuất phát từ trái tim lớn, nhưng ân tình nặng thường đến từ .

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.

Check Also

tamhon68 310x165 - Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *