Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

0
9329

loihayydep-307

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • quên không được nghĩ không thông
  • danh ngôn lịch sự tế nhị khéo léo
  • danh ngôn tế nhị giúp đỡ khéo léo
  • mọi phiền não đều gói gọn trong 12 chữ
  • nghi khong thong
CHIA SẺ