Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại, mà là những người không bao giờ bỏ cuộc.

0
2687

loihayydep-322

Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại, mà là những người không bao giờ bỏ cuộc.

– Khuyết danh –

 

Loading...
Xem thêm:  Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.