Home / Danh ngôn tâm hồn / Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

loihayydep 331 - Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.

Check Also

tamhon68 310x165 - Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *