Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

0
1839

loihayydep-331

Nhìn vào vấn đề từ những góc khác nhau, tâm hồn sẽ giảm được gánh nặng.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Đôi tai của tâm hồn