Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể chiến thắng.

0
2740

loihayydep-317

Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể .

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Thử thách càng lớn, cơ hội càng lớn.