Home / Danh ngôn sự nghiệp / Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể chiến thắng.

Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể chiến thắng.

loihayydep 317 - Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể chiến thắng.

Ít nhất bạn phải thử, nếu không thử, bạn không thể .

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà bằng những trở ngại mà ta đã vượt qua.

Check Also

loi hay y dep 147 310x165 - Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà bằng những trở ngại mà ta đã vượt qua.

Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà bằng những trở ngại mà ta đã vượt qua.

Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *