Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

0
1733

tritue611

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

(People hasten to judge in order not to be judged themselves.)

– Albert Camus –

Loading...
Xem thêm:  Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.