Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

0
1653

tritue611

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

(People hasten to judge in order not to be judged themselves.)

– Albert Camus –

Loading...
Xem thêm:  Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người.