Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

0
11415

loihayydep-320Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm .

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Một người cứ định kiến nghĩ mình tốt nhất đời, sẽ khó mà nhận thấy cái hay của mọi người.