Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

0
10859

loihayydep-320Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon hay ve cuoc song
CHIA SẺ