Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

0
10991

loihayydep-320Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Người ngu tìm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi. Người khôn tìm hạnh phúc ngay ở chỗ mình ngồi.