Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm.

0
11280

loihayydep-320Người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm .

– Khuyết danh –

Loading...
Xem thêm:  Nhiều người không tập trung được lòng can đảm để sống với giấc mơ vì họ sợ chết.