Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

0
1205

tamhon66

Người có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

(An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?)

– Rene Descartes –

Loading...
Xem thêm:  Cách lấy lại tinh thần nếu thua cá độ bóng đá