Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.

0
757

danhngoncuocsong732

Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.

– Khuyết danh –

Loading...
CHIA SẺ