Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

0
990

danhngondanong74

Người đàn ông bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

(A man is great by deeds, not by birth.)

– Chanakya –

Loading...
Xem thêm:  Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ.