Home / Danh ngôn trí tuệ / Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

tritue32 - Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

(A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.)

– Thomas Carlyle –

Xem thêm:  Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

Check Also

tritue46 310x165 - Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.

Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *