Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

0
1329

tritue32

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

(A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.)

– Thomas Carlyle –

Loading...
Xem thêm:  Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.