Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

0
2052

tritue45 - Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

(People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.)

– Jean Jacques Rousseau –

Loading...
Xem thêm:  Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.