Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

0
1829

tritue45

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

(People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.)

– Jean Jacques Rousseau –

Loading...
Xem thêm:  Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.