Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.

0
898

tritue69 - Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.

Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.

(The discontented man finds no easy chair.)

– Benjamin Franklin –

Loading...
Xem thêm:  Đừng quan trọng thái quá mọi việc ở đời này. Một khi ta nghĩ nó vô thường như cánh mây.